Г Е Р Б 

 

В середині щита на зеленому тлі зображене Золоте сузір'я Оріона.
Його українська назва - сузір'я Плуга. Найкраще видно на небі після 1 листопада.
На Різдво сузір'я приймає майже по­земну поставу над обрієм і плуг неначе падає на землю.
Жерці пояснювали, що бог Сварог дарує людям Золотий Плуг, який у день Різдва падає на землю.
З цього випливало, що хліборобс­тво почалося за волею богів із початком світу.

 

Отже сузір'я Оріона є символом землеробства,
яке з пра­давніх давен до сучасності було і залишається основою діяль­ності
давніх та нинішніх мешканців території району.

В обрамленні щита герба колосся пшениці,
оповите синь­ою стрічкою і хліб на вишитому українським орнаментом руш­никові
та словами: "Хліб, пісня, воля".

 

______________

 

П Р А П О Р

 

 

Прямокутне полотнище із співвідношенням сторін 1:1,8.
Його колір зелений. Він символізує надію, волю, добробут.

З боку древка на полотнищі три срібні вертикальні смуги,
ширина яких у співвідношенні 3:2:1 - символи трьох найбільших річок,
які протікають по території району - Південний Буг, Яланець та Вікнина.

В середині полотнища зображене сузір'я Оріона (Золотого Плуга),
який символізує землеробство.

Саме воно було і є основою господарської діяльності
багатьох поколінь людей. 

Автор ескізів герба і прапора - Павло Космін.

 

______________

 

С У З І Р ' Я   О Р І О Н А

(українська назва - сузір'я Плуга) 

 

 

Як символ, сузір'я Оріона обрано на основі давніх легенд,
історичних праць грецького історика Геродота (V ст.до н.е.),
православних обрадових звичаїв та вірувань. 

Срібні смуги символізують три річки, які протікають територією району-
Південний Буг, Яланець та Вікнина.
Зелений колір прапора символізує надію, добробут, волю.

 

_______________